Hoshi no Kagayaki

Hoshi no Kagayaki
星の輝
ほしのかがやき

Registration
1988, Tochigi Satsuki Association
2003, Japan Satsuki Association

Creator
Water Okubo, Tochigi prefecture

You may also like