Asazakura

Asazakura
あさざくら
朝桜

Registration
1984, Tochigi Satsuki Association
1988, Japan Satsuki Association

Creator
Shoichi Akiyama, Ibaraki prefecture


 

You may also like